PKZP


PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA

Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa w skrócie PKZP działa  przy Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Kętach, który prowadzi obsługę finansowo-księgową PKZP. Podstawą działania PKZP jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych  oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. 1992 r. nr 100, poz. 502). Członkami PKZP są pracownicy oraz emeryci i renciści jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kęty.


INFORMACJE:


WNIOSKI:

Wnioski o pożyczki przyjmowane są w pokoju nr 19,na II piętrze w dniach i godzinach urzędowania KASY w ZOSiPS w Kętach tj:

poniedziałek: 7.30 - 14.00
wtorek: 7.30 - 15.30
środa: 7.30 - 14.00
czwartek: 7.30 - 14.00
piątek: 7.30 - 12.30

Przerwa: 10.30 - 10.45

Wszelkie informacje dotyczące PKZP można uzyskać w siedzibie ZOSiPS w Kętach, pokój nr 19, na II piętrze lub telefonicznie pod numerem :

33 845-38-37 wew. 320

Numer rachunku bankowego PKZP:

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA  32-650 Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 16
nr 33 8437 0002 1014 0720 1993 0001